iQ Makelaars Feedbackcompany
9.6 10
247 reviews
9,2 10
101 beoordelingen

Privacyverklaring iQ Makelaars

Via de site en voor de dienstverlening van iQ Makelaars.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. iQ Makelaars acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegeven van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Dit betekent onder andere dat:

wij middels deze privacyverklaring aan onze informatieplicht voldoen uit artikelen 12, 13 en 14 AVG;
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
wij instaan voor de veiligheid van uw persoonsgegevens;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerking in gevallen waarvoor  toestemming is vereist;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
iQ Makelaars is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met wel doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

In deze privacyverklaring zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Gebruik van persoonsgegevens
                     1.1.          Persoonsgegevens kopers

                     1.2.          Persoonsgegevens verkopers

                     1.3.          Mail naar informatie via e-mailadres/contactformulier

Publicatie
Verstrekking aan derden
Duur van de opslag
Buiten de EU
Beveiliging
Datalek
Cookies
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Contactgegevens
 

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 26-07-2018

1.Gebruik van persoonsgegevens

iQ Makelaars ontvangt via haar website persoonsgegevens van kopers en verkopers.

Daarnaast zijn er andere sites waar de woningen op zijn geplaatst, waardoor iQ Makelaars gegevens ontvangt van kopers.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt tot bemiddeling van de koop of verkoop van een woning. Door deze gegevens te ontvangen, kan iQ Makelaars contact opnemen met de koper/verkoper en zo het traject tot kopen of verkopen starten.

Onderstaand zal per categorie worden aangegeven welke gegevens worden ontvangen en wat de rechtsgronden hiervoor zijn.

1.1.Persoonsgegevens van koper

Wanneer u als koper interesse heeft in een woning wordt van u gevraagd het volgende in te vullen op de site:

-        Naam

-        Telefoonnummer

-        E-mailadres

Wanneer het tot sluiten van de koopovereenkomst komt worden de volgende gegevens van u gevraagd:

-        NAW-gegevens

-        Geboortedatum

-        Geboorteplaats

-        Telefoonnummer

-        E-mailadres

-        Burgerlijke staat

-        Documentnummer legitimatie (geen kopie)

-        Gezinssamenstelling

-        Huwelijksgoederenrecht.

Rechtsgrondslag:

Het vragen van deze gegevens is op grond van art.6 lid sub b AVG, op basis van een overeenkomst of de vraag naar een overeenkomst. iQ Makelaars is verplicht om de echtheid van uw legitimatie document te controleren.

1.2. Persoonsgegevens van verkoper

Wanneer u uw woning wilt verkopen via iQ Makelaars wordt in het kader van het opstellen van de koopovereenkomst de volgende gegevens gevraagd:

-        NAW-gegevens

-        Telefoonnummer

-        E-mail

-        Burgerlijke staat

-        Documentnummer legitimatie (geen kopie)

Rechtsgrondslag:

Het vragen van deze gegevens is op grond van art.6 lid 1 sub b AVG, op basis van een overeenkomst of de vraag naar een overeenkomst. iQ Makelaars is verplicht om de echtheid van uw legitimatie document te controleren. 

1.3. Mail naar informatie via e-mailadres/contactformulier

Als u een ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Via het contactformulier op de site worden de volgende gegevens gevraagd:

-        Dhr./mevr.

-        Naam

-        Email

-        Telefoonnummer

2. Publicatie

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

3. Verstrekking aan derden

Wij delen enkel de gegevens van de koper met de verkoper, wanneer de koop serieuze vormen begint aan te nemen. U moet hierbij eerst denken aan een naam van deze persoon.

Wij geven de door uw verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de aangevraagde diensten. Zo maakt iQ Makelaars gebruik van een ICT-service die speciaal is ontwikkeld voor makelaars om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat ze op een juiste manier worden beveiligd. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

iQ Makelaars verstrekt geen gegevens aan andere partijen, tenzij dit een wettelijke plicht is. Een voorbeeld is dat de politie gegevens opvraagt in verband met een fraudeonderzoek. In dat geval is iQ Makelaars wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

4. Duur van de opslag

Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

5. Buiten de EU

iQ Makelaars maakt o.a. gebruik van Clouddiensten van Google. Hiertoe kan het voorkomen dat gegevens buiten de EU worden opgeslagen. iQ Makelaars heeft hiervoor de volgende overeenkomsten gesloten:

Amendement gegevensverwerking voor G Suite en/of overeenkomst voor complementaire producten:

https://admin.google.com/terms/apps/3/1/en/dpa_terms.html

Modelcontract clausules EU voor G-suite

https://admin.google.com/terms/apps/1/5/en/mcc_terms.html

6. Beveiliging

iQ Makelaars neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De website is in bezit van een geldig SSL- certificaat die uitgeven is door COMODO INTERNET SECURITY. Hierdoor zijn alle informatiestromen tussen de gebruiker en de servers encrypted. Dit betekent dat indien een derde partij de ingestuurde informatie onderschept, hij of zij deze onmogelijk kan uitlezen doordat de informatie is versleuteld. Wanneer u meer wilt weten over de manier waarop de website is beveiligd, verzoeken wij u contact op te nemen met de contactgegevens die onder punt 12 zijn opgenomen.

7. Datalek

iQ Makelaars zal een datalek ten alle tijden melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De betrokkene bij een datalek worden hiervan op de hoogte gesteld (indien noodzakelijk) via de bij iQ Makelaars bekende gegevens.

8. Cookies

iQ Makelaars gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat iQ Makelaars uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze behandeld. Dit kunt u doen via de site van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

11. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

12. Contactgegevens

iQ Makelaars B.V.

Twentepoort Oost 34

7609 RG Almelo

info@iqmakelaars.nl

telefoon: 088 - 700 9999

Wat is jouw huis waard?

Gratis rapport iQ Makelaars Leadtool

Contact

iQ Makelaars Groningen
Kraneweg 23
9718 JD Groningen

Makelaar Groningen  groningen@iqmakelaars.nl
Makelaar Groningen  050 - 760 17 77

050 - 7601 777

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 9.00 - ca. 17.30 u Zaterdag: 10.00 - ca. 16.00 u.

Volg ons

 

Onze beoordelingen

Onze klanten beoordelen ons met een 9,4 / 10. Elke klant met een unieke ervaring. Benieuwd naar de verhalen?

Bekijk alle beoordelingen