Nieuws

Woningmarkt in aardbevingsgebied trekt aan

Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert dat de woningmarkt in het aardbevingsgebied weer aantrekt. Hier en daar dreigt zelfs krapte.

Uit het onderzoek blijkt dat het beter gaat met de verkoop van woningen in het gebied. De onderzoekers vergelijken de ontwikkelingen in het bevingsgebied met vergelijkbare gebieden elders in het Noorden.

In het gasgebied gaan de woningprijzen omhoog en staan panden korter te koop dan voorheen. Daarnaast neemt ook het aanbod huizen af. Er dreigt zelfs op sommige plekken een tekort aan woningen te komen. Volgens het CBS is de WOZ-waarde van huizen in het aardbevingsgebied al bijna weer op het niveau van 2013 (van voor de zware aardbeving bij Huizinge in augustus 2012).

Bron: Dagblad van het Noorden

18 juli 2019 Meer
Westerkwartier krijgt nieuwe woonvisie

Er is in 2015 een woonvisie opgesteld door de toenmalige gemeenten in het Westerkwartier. Voor de nieuwe huidige visie zijn een aantal bouwstenen nodig zoals een woningmarktonderzoek. Samen met woningcorporaties en de gemeenten wordt er een onderzoek gehouden. Bij het uitvoeren wordt de gemeente ondersteunt door KAW en bij het opstellen van de woonvisie.

Door met de omliggende dorpen in gesprek te gaan, kan de gemeente te weten komen wat er verder speelt in de gebieden. De gemeente wil tevens verder in gesprek met de dorpen om dieper in te gaan op het onderwerp “wonen”. Alle inwoners krijgen de mogelijkheid mee te denken over wat er in de woonvisie moet komen te staan.

Bron: Dagblad van het Noorden

02 juli 2019 Meer
Onderzoek voor Groningse studenten om te wonen bij bijstandsgerechtigden

Vanwege de krappe woningmarkt onder studenten in Groningen, is er een onderzoek gestart in opdracht van het gemeentebestuur om als experiment studenten onder te brengen bij bijstandsgerechtigden. Onderzocht wordt of dit experiment positief uitpakt.

Het is de bedoeling dat studenten worden ondergebracht bij bijstandsgerechtigden die dan niet worden gekort op hun uitkering vanwege de extra inkomsten. Bij een positief effect, zal het mogelijk al in september worden ingevoerd.

Het plan is afkomstig van de PvdA die een vergelijk experiment in Leiden heeft gezien. De partij stelt dat Groningen zo’n 900 bijstandsgerechtigden heeft en daarvoor zou het een goede oplossing zijn.

Echter denkt het gemeentebestuur wel dat het experiment op een vastgestelde periode moet worden ingevoerd, namelijk aan het begin van het nieuwe studiejaar.  De ervaring leert dat tijdens die periode veel internationale studenten geen onderdak kunnen vinden.

Bron: RTV Noord

13 juni 2019 Meer
Vastgoed van de gemeente Groningen wordt energiezuiniger

De gemeente Groningen wil het eigen vastgoed duurzamer maken. Ze hebben inmiddels 8 gebouwen verbeterd naar energielabel A; andere gebouwen zijn ook verbeterd qua energielabel. In totaal moeten er 24 gebouwen van de gemeente naar energielabel A gebracht worden. 

De verduurzaming van de gebouwen van de gemeente Groningen moet een signaal afgeven: Groningen streeft naar een CO2-neutrale gemeente in 2035 en geeft daarin het goede voorbeeld. Dit plan moet verwezenlijkt worden door het aanleggen van meer zonnepanelen, led verlichting, isolatie en vervanging van cv-ketels. De aanpassingen zullen een hoop kosten op jaarbasis besparen. Een aantal gebouwen die al duurzamer zijn gemaakt: het gemeentegebouw aan het Hanzeplein, het cultuurcentrum Oosterpoort en de sporthal in Hoogkerk. 

Bron: Nu.nl

28 mei 2019 Meer
Melders van bevingsschade krijgen 350 euro voor wachten

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) biedt de melders van aardbevingsschade in Groningen, die al langer dan een jaar moeten wachten op een besluit, een extra overlastvergoeding van 350 euro.

Waarschijnlijk gaat het om een groep van achtduizend schade melders die in aanmerking komen voor de extra vergoeding. Voorzitter Bas Kortmann van de Tijdelijke Commissie

Mijnbouwschade Groningen erkent hiermee de overlast  en vertelt dat men met deze extra vergoeding een tegemoetkoming wil doen.

In maart vorig jaar is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen al gestart. Ruim 22.000 schademeldingen zijn er ontvangen. 

Bron: NU.nl

16 mei 2019 Meer
University Hotel Groningen komt er toch niet

Vastgoedondernemer Wijnand van Smeden heeft zich teruggetrokken uit het project University Hotel in het centrum van Groningen. Het huurcontract met Lefier is opgezegd omdat de staat van onderhoud van het pand niet best is. Dit pand staat aan de Kleine Kromme Elleboog, vlakbij het uurwerkersplein in de stad Groningen. Herhaaldelijke pogingen om de slechte staat van onderhoud aan te kaarten bij Lefier kregen geen respons, daarom is nu de stekker uit het beoogde University Hotel getrokken. De vastgoedondernemer van Smeden heeft echter nog genoeg te doen de komende tijd: aan de achterkant van de oude V&D komt een markthal en later volgt het Warehouse-project met 24 appartementen.

Bron: Dagblad van het Noorden

09 mei 2019 Meer

Meer nieuws laden

Einde nieuwsarchief

Contact

Westersingel 3
9718 CA Groningen

050 - 7601 777

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 9.00 - ca. 17.30 u Zaterdag: 10.00 - ca. 16.00 u.

Vaak zijn de makelaars buiten de deur en op zaterdag hebben wij open huizen. Wilt u zeker weten dat de juiste collega op kantoor is? Maak even een afspraak.

groningen@iqmakelaars.nl