Mijn favorieten

Snel veel nieuwe woningen in Groningen

De komende jaren zal er intensief worden gewerkt aan de verhoging van de woningbouwproductie in Groningen. Het rijk en de gemeente Groningen slaan de handen ineen en spraken af dat er voor 2030 20.000 nieuwe woningen bijgebouwd moeten worden. Deze afspraken liggen vast in de zogeheten Woondeal, die ondertekend is door minister Ollongren (BZK) en burgemeester Den Oudsten van Groningen. Als locatie voor nieuwe woningen zijn vooral de Eemskanaalzone, het Suikerfabriekterrein, Meerstad en Selwerd in beeld. 

Ook gaat Groningen excessen op de woningmarkt aanpakken, met name het slechte verhuurgedrag van woningeigenaren. Er is een kwart miljoen euro beschikbaar gesteld voor de invoer van de verhuurvergunning die verhuurders sinds 1 januari moeten hebben. Verder komt er geld beschikbaar voor vernieuwende parkeer oplossingen in de wijk de Wijert. 

9 januari 2019
Bron: Rijksoverheid