Mijn favorieten

Nieuwbouwwoningen op SuikerUnieterrein Groningen

In 2009 kocht de gemeente Groningen het SuikerUnie terrein voor 35 miljoen euro. Destijds vond er een crisis op de woningmarkt plaats, waardoor afgesproken werd dat er voor een periode van 15 jaar niet gebouwd zou worden. Omdat er momenteel juist erg veel behoefte is aan betaalbare woningen is dat plan herzien. In 2021 zouden er 500 woningen op het terrein moeten staan, en waarschijnlijk worden dit er op termijn nog veel meer.


Het SuikerUnieterrein is 130 hectare groot. De eerste 500 huizen betreffen een mix van sociale huur, koop- en starterswoningen en appartementen. Deze worden allemaal duurzaam en er komt veel groen in de wijk. Ook aan de bereikbaarheid is gedacht: er komt een nieuw fietspad langs het Hoendiep onder het spoor en de westelijke ringweg. In 2050 zou het gehele project voltooid moeten zijn en zullen er naar schatting 4000 woningen op het voormalig SuikerUnieterrein staan.


17 november 2017
Bron: DvhN