Mijn favorieten

Meer plekken voor woonschepen in Groningen

De gemeente Groningen wil dat er in de stad meer plaatsen voor woonschepen bij komen. Er komen extra plekken aan het Eemskanaal, in Meerstad en aan het Hoendiep. Het gaat om maximaal 20 ligplaatsen voor woonboten. Meerstad krijgt daarnaast maximaal 50 nieuwe waterkavels. Er verdwijnen ook plekken: bijvoorbeeld aan de Diepenring. Mensen die om deze reden moeten verhuizen krijgen wel voorrang op een nieuwe plek voor hun woonschip. Het plan is om na 2025 nog meer ligplaatsen voor woonschepen in Groningen te realiseren. De Gemeente Groningen is streng in de handhaving van de regels omtrent woonboten, om verwaarlozing van de schepen te voorkomen.