Mijn favorieten

Kleinere nieuwbouwwoningen voor ouderen

De huizenprijzen in Groningen stijgen hard, waardoor woningen in Noord-Drenthe aantrekkelijker worden voor stadjers. Het ligt op redelijke afstand van Groningen en de prijzen zijn hier nog lager. Echter ziet men waarschijnlijk al in het volgende kwartaal dat de prijsstijgingen in Groningen en Drenthe al weer dichter naar elkaar toe bewegen. De woningmarkt is krap, en nieuwbouw zou een goede oplossing hiervoor zijn. 

Nieuwbouw gebeurt nog te weinig in de provincie, en als dit wel gebeurt wordt er te weinig rekening gehouden met de wensen van de markt. In Drenthe bijvoorbeeld is veel sprake van vergrijzing. Ouderen willen kleiner wonen, maar er worden alleen woningen gebouwd gericht op gezinnen. Dit is korte termijn denken: het zou slim zijn om kleinere woningen te bouwen voor de oudere generatie, zodat starters hun oudere en relatief goedkope woningen kunnen overkopen. Hiermee sluit de wens van de markt beter aan op het bestaande aanbod.

16 juli 2018
Bron: Dagblad van het Noorden